• KD presenterar budget för Region Västerbotten

  Läs hela budgeten här: KD Region Västerbotten – Regionplan och budget

  Kristdemokraterna vill se en västerbottnisk hälso- och sjukvård som är tillgänglig och högkvalitativ i hela länet. Där individen går före systemet och rätten att välja, eller välja bort, vårdgivare är given. Vi är en röst för de som alltför ofta ingen röst har, en röst för familjen, våra barn, unga och äldre. Vi presenterar konkreta förslag hur vårdkrisen ska vändas. Vi lovar inte allt till alla – men vi lovar att pr...

 • Överlåt regionens folkhögskoleverksamhet

  I osäkra tider som dessa söker sig många till utbildningar, för att vässa befintliga kunskaper eller finna helt nya. Folkhögskolorna gör en mycket viktig samhällsinsats. Både för den enskilde, som för länets utveckling i stort.I Västerbotten finns fem rörelsedrivna och två offentligt drivna folkhögskolor. Dessa finansieras av stats- och regionbidrag, samt med så kallad mobilitetsersättning från andra regioner man tar emot elever från. Sveriges kommuner och regioner (SKR) rekommenderar denna...

 • Lyckseles patienter förtjänar nylagad mat

  Den som någon gång behövt spendera tid på sjukhus vet hur betydelsefulla måltiderna är. Dofterna från nylagad, varm mat hjälper till att höja aptiten för den som återhämtar sig efter en operation, eller som behandlas för en svår sjukdom. I dagsläget serveras varm mat på lasarettets avdelningar och den är oerhört uppskattad.

  I februari fastställer Region Västerbotten ett nytt sätt att tillhandahålla maten vid Lycksele lasarett. Ett av alternativen är att råa eller förkokta råvaror ska p...

 • Årets julklapp vore anställda läkare på våra äldreboenden

  Kommunernas äldrevård måste uppgraderas. Under pandemin har vittnesmålen om bristerna i läkarvården på äldreboenden dessvärre varit många. När Inspektionen för vård och omsorg (IVO) granskat vården av äldre med misstänkt eller konstaterad smitta konstateras att Region Västerbotten inte uppfyllt sitt lagstadgade vårdsansvar. Samtidigt har äldreboenden i kommunerna fortfarande inte rätt att själva anställa läkare, vilket motverkar den goda och nära vård som Kristdemokraterna vill se. I kommuner...

 • En ambulanssjukvård att lita på

  Ambulans

  Många inom länets ambulansvård har sagt upp sig under året och patienter tvingas allt oftare själva ta sig till sjukhus. Under hälso- och sjukvårdsnämnden den 9 december lyfte Kristdemokraterna återigen kritik mot hur ambulansvårdens besparingar drabbar patienterna. Idag fick vi gehör i nämnden för våra yrkanden att bland annat snarast utvärdera ambulanspersonalens villkor och patientsäkerheten i länet. 

  – Det är en glädjens dag för alla västerbottningar. De styrande rödgröna partierna...

 • Extra årsmöte – KD betonar regional samverkan

  Kristdemokraternas extra partidistriktsårsmöte uttalade sig under lördagen kring den nya regionala utvecklingsstrategin (RUS) för länet som ska gälla år 2020 – 2030. Årsmötet ansåg att många infallsvinklar har saknats i de utkast som regionen presenterat under året.

  – Från kommunernas sida är det viktigt att regionen ser att det är ute hos oss som en stor del av utvecklingsarbetet nära medborgarna faktiskt genomförs, säger Roland Sjögren, partidistriktsordförande samt kommunstyrelsens...

 • Var stolt över bönderna – köp svenskt

  Under våren har våra mataffärer under pandemin erfarit en storm av hamstrande svenskar på jakt efter toapapper, pasta och vetemjöl. Vetskapen om Sveriges minst sagt svaga självförsörjning av livsmedel gav oss en försmak på hur sårbara vi faktiskt är, den är nu nere under 50 procent.

  Sverige är bara självförsörjande på morötter, socker och spannmål. På tio år har 20 procent av betesmarken i S...

 • Inför social aktivitet på recept

  Ensamhet breder ut sig allt mer efter den senaste tidens nedstängda samhälle, besöksförbud på äldreboenden och rekommendationer att hålla avståndet till varandra. Det är förstås helt centralt att följa riktlinjerna för att skydda riskgrupper och rädda liv men det har också inneburit att många blivit alltmer isolerade.

  När vi tagit oss genom virusprövningarna är det hög tid att börja låta läk...

 • Regional utvecklingsstrategi måste ta ned huvudet från molnet

  Kristdemokrater i länets alla kommuner har genom digitala möten arbetat med, och synat, Region Västerbottens utkast för en ny regional utvecklingsstrategi (RUS). Tyvärr har vi funnit flera områden som saknas: alltifrån landsbygd och infrastruktur till företagande och civilsamhälle.

  Denna viktiga strategi, som ska prägla länet under en lång tid framöver, behöver därför ett rejält omtag. RUS står trots allt överordnad kommunala och regionala dokument och alla projektmedel vi söker i län...

 • Roland Sjögren ny distriktsordförande för kristdemokraterna i Västerbotten

  Bild. Anders Sellström & Roland Sjögren. Foto L-Å Holmgren.

  Vid Kristdemokraternas distriktsårsmöte i Lycksele 14 mars valdes kommunalrådet och kommunstyrelsens ordförande i Lycksele, Roland Sjögren till ordförande för länets kristdemokrater. Han efterträder Anders Sellström som innehaft posten i 16 år.

  Flera deltagare uttryckte stor tacksamhet till Anders för hans stora engagemang och gedigna arbete under alla dessa år.  Förutom distriktsordförande har han varit riksdagsman...