• Redo att förbättra arbetsvillkoren i välfärden

  Kvinnodominerade yrken som undersköterskor, förskollärare och vårdbiträden hade redan innan pandemin en oerhörd ansträngd arbetsmiljö och höga sjukskrivningstal. Tidningen Arbetet rapporterade tidigare i sommar att under första halvåret i år var det fler som lämnade yrket på grund av nedsatt arbetsförmåga, beroende på fysisk eller psykisk ohälsa, än på grund av arbetsbrist. Detta är en ohållbar situation för landets kvinnor som arbetar i välfärdssektorn. Kristdemokraterna vill: Fler kolle...
 • Vi är redo!!

  En valrörelse förtjänar sin anthem och nu är vår här. ”Vi är redo” med Roland Utbult finns nu på Spotify och youtube. – Refrängen landar med orden ”vi är redo att få nånting gjort” och det fångar andan i KD:s valrörelse på ett bra sätt, säger Roland Utbult. Tillsammans ska vi se till att vi efter valet i september får ett nytt styre med ett starkt kristdemokratiskt inflytande som kan åstadkomma en förändring på riktigt. Nu taggar vi igång! Lyssna här!!

  ...
 • ”Hur har KD tänkt lösa bemanningen i förlossningsvården?”

  Valrörelsen är i full gång och och här har ni KD Västerbottens svar på Folkbladets ledare, ”Hur har Kristdemokraterna tänkt lösa bemanningen i förlossningsvården?”.   Bemanningen inom länets förlossningsvård är och fortsätter att vara en omdebatterad fråga. KD har lösningar på lång sikt för att säkerställa god och säker förlossningsvård i hela Västerbotten. Med vårt förslag blir det en självklarhet att vi ska ha tre förlossningskliniker i länet.   I dag styrs förlossningsvår...
 • Redo att fixa vägarna

  Det finns tre olika typer av vägar; statliga, kommunala och enskilda. Det finmaskiga vägnätet är mycket viktiga för boende och företagande på landsbygden. En undersökning av LRF/Landja Marknadsanalys hösten 2020 visade att 90 procent av Sveriges lantbrukare använder det enskilda vägnätet i sin dagliga verksamhet. Riksförbundet Enskilda Vägar uppger att det finns omkring 28 000 mil enskilda vägar, varav ca 7 700 mil erhåller statsbidrag. Därutöver finns ca 15 000 mil skogsbilvägar. Alla dessa vä...
 • Vi ska värna om det svenska skogsbruket

  Skogen och skogsprodukterna har under decennier varit en av Sveriges viktigaste tillgångar, inte minst när det gäller export. Bara exportvärdet för skogsnäringens produkter motsvarade år 2020 över två gånger mer än regionernas totala kostnader för primärvård. Ungefär hälften av den svenska skogen ägs av ca 330 000 privata skogsägare. Denna mångfald av skogsägare borgar för ett differentierat brukande och en fantastisk biologisk mångfald. Den svenska skogen ser olika ut i olika delar av lande...
 • Pressträff: ”Ingen ska tvingas åka så långt för en trygg förlossning”

  Betty-Ann Nilsson höll idag en pressträff vid Skellefteå lasarett tillsammans med Liza-Maria Norlin, vår toppkandidat i Västernorrland. Ämnet på agendan var förlossningsvården, med fokus på norra Sverige. I sex av Sveriges regioner finns det kvinnor som har mer än 20 mil till närmsta förlossning: Norrbotten, Värmland, Dalarna, Jämtland, Västernorrland och Västerbotten. Ingen ska tvingas åka så långt för en trygg förlossning. Kristdemokraterna vill: * Möjligheten att med statlig medfinansieri...
 • ”Hälsan sommarstänger inte”

  Ännu en hälsocentral tvingas till sommarstängning… Vilhelmina sjukstuga stänger sin akutvårdsavdelning under tio veckor i sommar. Det innebär att det inte kommer finnas någon personal för en första bedömning nattetid under den här perioden. Anledningen till beslutet är personalbrist. Majoriteten hävdar att man ändå har det antal vårdplatser som krävs för att bedriva en patientsäker vård i sommar. Detta trots att Vilhelmina är långt ifrån den första som tvingas stänga. Lycksele lasarett tving...
 • Var fjärde tandläkare saknas…

  För ett tag sedan skrev vår gruppledare Hans-Inge Smetana tillsammans Allians för Västerbotten om krisen inom tandvården. I Folkbladet kan vi läsa om hur mer än var fjärde tandläkartjänst är vakant hos Folktandvården i Västerbotten.

  ”Efter pandemin är med andra ord behovet av tandläkare stort, samtidigt som bristen på tandläkare i länet numera är krisartad. I mars saknades 40 av 153 tandläkare inom Folktandvården i Västerbotten. Det inne...

 • KD presenterar budget för Region Västerbotten

  Läs hela budgeten här: KD Region Västerbotten – Regionplan och budget

  Kristdemokraterna vill se en västerbottnisk hälso- och sjukvård som är tillgänglig och högkvalitativ i hela länet. Där individen går före systemet och rätten att välja, eller välja bort, vårdgivare är given. Vi är en röst för de som alltför ofta ingen röst har, en röst för familjen, våra barn, unga och äldre. Vi presenterar konkreta förslag hur vårdkrisen ska vändas. Vi lovar inte allt till alla – men vi lovar att pr...

 • Överlåt regionens folkhögskoleverksamhet

  I osäkra tider som dessa söker sig många till utbildningar, för att vässa befintliga kunskaper eller finna helt nya. Folkhögskolorna gör en mycket viktig samhällsinsats. Både för den enskilde, som för länets utveckling i stort.I Västerbotten finns fem rörelsedrivna och två offentligt drivna folkhögskolor. Dessa finansieras av stats- och regionbidrag, samt med så kallad mobilitetsersättning från andra regioner man tar emot elever från. Sveriges kommuner och regioner (SKR) rekommenderar denna...