• Var fjärde tandläkare saknas…

  För ett tag sedan skrev vår gruppledare Hans-Inge Smetana tillsammans Allians för Västerbotten om krisen inom tandvården. I Folkbladet kan vi läsa om hur mer än var fjärde tandläkartjänst är vakant hos Folktandvården i Västerbotten.

  ”Efter pandemin är med andra ord behovet av tandläkare stort, samtidigt som bristen på tandläkare i länet numera är krisartad. I mars saknades 40 av 153 tandläkare inom Folktandvården i Västerbotten. Det innebär att 26 procent, mer än var fjärde tandläkartjänst, är obesatt.

  – Situationen är mycket ansträngd. Vi har svårt att klara våra uppdrag, och det är att ge tandvård till de patienter som har valt oss, utan måste prioritera akuta patienter och barn- och ungdomstandvård. Men även inom barn- och ungdomstandvården har vi börjat se förseningar, att vi har svårt att klara barnuppdraget på vissa kliniker, säger Anna-Maria Stenlund-Berggren, tandvårdschef vid Region Västerbotten.”

  Ett steg är att stärka samarbetet med tandläkarutbildningen i länet. Vi måste göra mer för att knyta kontakter med studenterna för att underlätta framtida rekryteringar. Det behöver finnas goda möjlighet till vidareutveckling inom tandvården. Idag väljer många medarbetare att lämna Folktandvården, den trenden måste brytas. Universitetets tandläkarutbildning är betydelsefull för vår region. Samarbetet mellan Folktandvården och universitetets tandläkarutbildning behöver stärkas och kunskapsöverföringen fördjupas.
  Kristdemokraterna Västerbotten har även länge drivit frågan om att införa en tandvårdsbuss, som ska kunna åka runt i hela länet i stället för lokaler som står tomma större delen av veckan. Det finns ett klart samband mellan tandhälsa och allmän hälsa. Genom att regelbundet gå till tandläkaren minskar både den enskilde patientens och statens kostnader eftersom behovet av stora och kostsamma åtgärder minskar. För att det ska vara möjligt krävs det en tillgänglig och nära tandvård i hela regionen.
  Kristdemokraterna är redo för maktskifte, är du?
  Bli Kristdemokrat du med!