• Barnkonventionen!

  Under 2018 fattades ett glädjande beslut i Sveriges riksdag. Äntligen lagstiftas så att FN:s barnkonvention kommer bli lag redan 2020.

  – Datumet närmar sig då barnkonventionen blir lag och det är av högsta vikt att även verksamheterna i Region Västerbotten börjar implementera det nya förhållningssättet som barnkonventionen innebär. Ser fram emot höra hur långt man kommit i arbetet, säger Hans-Inge Smetana.

  – För mig som Kristdemokrat är barnperspektivet viktigt. Har haft förmånen att arbeta med frågan om barnperspektivet tillsammans med barnombudsmannen och inser att införa barnkonventionen som lag förpliktar men kommer att bli bra för våra barn och unga med ett ännu mer inkluderande arbetssätt, säger Hans-Inge Smetana.

  Bild, pressmeddelande samt interpellationen i sin helhet finns som bifogad fil i länken nedan:

  Interpellation barnkonvertionen som lag.

  Pressmeddelande 1 april 2019

  För mer information:

  Hans-Inge Smetana

  Gruppledare Region Västerbotten
  Tfn 070-628 01 02
  hans-inge.smetana@kristdemokraterna.se