• Betald specialistutbildning för sjuksköterskor är ett måste för vården

    Birgitta_VIT_webEn stor utmaning för svensk sjukvård är att upprätthålla kompetensen bland vårdpersonalen. Inom flera områden råder brist på behörig personal, i synnerhet sjuksköterskor med relevant specialistutbildning. Dessutom kommer många erfarna sjuksköterskor att gå i pension under kommande år. Därför är det viktigt att utbildningen håller hög kvalitet och att yrket är attraktivt. Det måste hela tiden komma in nya kompetenta sjuksköterskor i verksamheten, som får växa in i yrket i samspel med rutinerade kollegor. För att få fler sjuksköterskor att vidareutbilda sig bör de få sin specialistutbildning betald på liknande villkor som läkare, som får göra sin specialiseringstjänstgöring (ST) under betald arbetstid. Idag kan en sjuksköterska bli tvungen att ta tjänstledigt och låna pengar för att finansiera sina studier. Det sammanlaga inkomstbortfallet kan bli nästan en kvarts miljon, enligt Vårdförbundets beräkningar. Den blygsamma löneökningen efter fullgjord utbildning kan innebära att man får arbeta upp till19 år innan utbildningen har lönat sig. Det är knappast ett framtidsscenario som lockar till vidareutbildning. Ett system med betald specialistutbildning för sjuksköterskor i likhet med läkarnas ST-utbildning ger inte bara fler sjuksköterskor till vården. Arbetsgivarna får större möjlighet att planera för kompetensförsörjningen utifrån de behov av specialistsjuksköterskor de har inom sin verksamhet. Dessutom visar forskning att i verksamheter med en stor andel specialistutbildade sjuksköterskor har en ökad kvalité och patientsäkerhet. Som kristdemokrat vill jag arbeta för att sjuksköterskor ska få rimliga ekonomiska villkor för sin specialistutbildning. Jag förutsätter att frågan diskuteras och ligger högt upp på agendan i regeringskansliet. Politiker på olika nivåer måste ta ansvar för hälso- och sjukvårdens kompetensförsörjning både på kort och på lång sikt, för att patienterna även i framtiden ska få en kvalitetssäker vård.

    Birgitta Nordvall Gruppledare (KD) Västerbotten läns landsting