• Välkommen som medlem i kristdemokraterna!

    GHtalar_580_3

    Kontakta distriktskansliet via E-post: vasterbotten@kristdemokraterna.se

    Eller ring ombusmannen 070 – 628 01 02 eller 090-13 70 72 (distriktskansliet).