• Dags att återinföra ASTA-mottagningen i sin tidigare form

    Rätten till ett liv utan våld och förtryck borde vara en självklarhet, men för många kvinnor ser verkligheten annorlunda ut. Det behövs mer resurser till utbildning kring våld och hedersrelaterat våld bland personalen inom regionen. Samarbetet mellan myndigheter och sjukvården måste fördjupas för att kunna möta de utsatta. Den tidigare ASTA-mottagningen vid Norrlands universitetssjukhus var ledande inom arbetet med kvinnor utsatta för våld och sexuella övergrepp i nära relationer. I maj 2020 togs beslutet att ASTA-mottagningen skulle gå från att vara en fristående mottagning till att istället integreras i Ångestmottagningens arbete. Kristdemokraterna ser behovet av deras viktiga arbete, vi måste fortsätta att värna om mottagningen och ge dem bra möjligheter till fortsatt utveckling.