• Dags för verkstad gällande ”Nära vård”.

  Det har under lång tid diskuteras vikten av Nära vård. Men det måste också klargöras vad man menar med begreppet samt att det nya arbetssättet ska implementeras i verksamheterna.

  – Att arbetet med nära vård är viktigt för individen torde många vara överens om. Men det är också viktigt att vi kommer framåt i arbetet och att rätt professioner deltar i arbetet, säger Betty-Ann Nilsson.

  – Det måste vara en självklarhet att involvera både primärvården och även kommunerna i det nya sättet att arbeta. Det är patienterna som ska vara mer delaktiga i sån vård och då behövs samordning mellan de olika huvudmännen, säger Betty-Ann Nilsson.

  Bild, pressmeddelande samt interpellationen i sin helhet finns som bifogad fil i länken nedan. 

  Interpellation Nära vård

  Pressmeddelande 1 april 2019

  För mer information:

  Betty-Ann Nilsson (kd)

  Tfn 070-314 61 22
  bettyann.nilsson@gmail.com

  Hans-Inge Smetana

  Gruppledare Region Västerbotten
  Tfn 070-628 01 02
  hans-inge.smetana@kristdemokraterna.se