• Direktvald regionkommun i Västerbotten

    Norrbotten och Västernorrland har ansökt hos regeringen om att få bilda direktvalda regionkommuner i respektive län. Även Jämtlands läns landsting är på gång att ansöka om att bilda ett eget direktvalt organ med regionalt utvecklingsansvar. Kristdemokraterna tycker Västerbottens läns landsting borde göra detsamma! Vi ska inte ha indirekt valda politiker. Det är varken ekonomiskt eller demokratiskt.