• En ambulanssjukvård att lita på

  Ambulans

  Många inom länets ambulansvård har sagt upp sig under året och patienter tvingas allt oftare själva ta sig till sjukhus. Under hälso- och sjukvårdsnämnden den 9 december lyfte Kristdemokraterna återigen kritik mot hur ambulansvårdens besparingar drabbar patienterna. Idag fick vi gehör i nämnden för våra yrkanden att bland annat snarast utvärdera ambulanspersonalens villkor och patientsäkerheten i länet. 

  – Det är en glädjens dag för alla västerbottningar. De styrande rödgröna partierna tog till sig av våra yrkanden och frågorna ska nu äntligen utredas. Det här är viktigt både utifrån patientsäkerheten och för att kunna stärka arbetsvillkoren åt hjältarna inom ambulanssjukvården, säger Hans-Inge Smetana, gruppledare vid Region Västerbotten.

  – Vi ser fram emot utredningen som vi nu fått igenom, som ska komma under våren 2021. Frågan om en patientsäker ambulanssjukvård kommer vi kristdemokrater fortsatt bevaka noga. Västerbottningarna förtjänar en vård som fungerar, säger Betty-Ann Nilsson, ledamot i hälso- och sjukvårdsnämnden.

  Senaste månaderna har nära hälften av ambulansförarna i Lycksele sagt upp sig. I Skellefteå rapporterar ambulanspersonal att två fordon nattetid är för få, sedan neddragningen i somras från tre. Som en följd tvingas numera akutfordon i olika kommuner att täcka upp för varandra vilket lett till långa arbetspass, utöver kostnaden det innebär att tomköra långa sträckor.

  – De sliter ju som hundar. Två omtyckta chefer och flera ambulanssköterskor har sagt upp sig, så det är väldigt turbulent just nu. Vi är bedrövade över att det kunnat bli så illa med ambulansverksamheten i länet. Det har blivit ett lotteri ifall ambulansen ens dyker upp. De rödgröna har prioriterat besparingar över patientsäkerhet, säger Hans-Inge Smetana.

  Antalet avvikelser har ökat under året. Många patienter har tvingats ta sig till sjukhus på egen hand, som en följd av att flera inom ambulanssjukvården sagt upp sig. Akutfordon i olika kommuner tvingas täcka upp för varandra. Detta har lett till långa arbetspass samt kostnader för att tomköra långa sträckor. Betty-Ann Nilsson är glad att de rödgröna nu även gett bifall till KD:s yrkande att regionen måste lyssna till de anställdas förslag kring arbetsvillkoren.

  – Vi måste värdesätta de anställda vi har. Både för att stärka personalens villkor och för att trygga medborgarna i länet. Ambulansen är en av de mest kritiska verksamheterna inom vården som vi alla vill kunna lita på när det akuta slår till.  Avvikelserna ökar, nu måste patientsäkerheten återställas, betonar Betty-Ann Nilsson.