• Extra årsmöte – KD betonar regional samverkan

  Kristdemokraternas extra partidistriktsårsmöte uttalade sig under lördagen kring den nya regionala utvecklingsstrategin (RUS) för länet som ska gälla år 2020 – 2030. Årsmötet ansåg att många infallsvinklar har saknats i de utkast som regionen presenterat under året.

  – Från kommunernas sida är det viktigt att regionen ser att det är ute hos oss som en stor del av utvecklingsarbetet nära medborgarna faktiskt genomförs, säger Roland Sjögren, partidistriktsordförande samt kommunstyrelsens ordförande i Lycksele.

  Eftersom strategin kommer vara överordnad många av kommunernas lokala dokument har det stor tyngd, bland annat då bidrag och projektmedel som söks ska kunna hänvisas till RUS. KD:s representanter i kommunerna och i regionen har under året därför arbetat i nära samverkan. Årsmötet ansåg att de digitala möten där kristdemokrater från hela länet fått ta ställning till RUS-utkasten har varit betydelsefulla för att kunna lyfta och säkerställa att kristdemokratisk politik ges utrymme i strategin. 

  Främst såg årsmötet värdet att civilsamhället numera lyfts i strategin som en central aktör för Västerbottens fortsatta utveckling. Årsmötet såg även med tillfredställande att RUS, tack vare att Kristdemokraterna så starkt drivit utvecklingsfrågorna, nu även betonar vikten av höjd vägnätsstandard i länet, tåg- och flygtrafikens betydelse, den regionala livsmedelsstrategin, fortsatt bredbandsutbyggnad samt ett stärkt fokus på kompetensförsörjning och samverkan.

  – Regionen måste bli bättre på att samverka med kommunerna och underlätta deras utvecklingsarbete i alla former. Det är något vi drivit starkt i våra inspel till RUS och kommer fortsätta att driva i regionpolitiken, säger Hans-Inge Smetana, gruppledare vid Region Västerbotten.

  Partidistriktsårsmötet i Västerbotten ser med tillförsikt fram emot diskussionerna vid regionfullmäktige den 24 november, där Kristdemokraternas representanter fortsatt ska lyfta vikten av stärkt samverkan mellan kommun och region, utöver ensamhets- och äldrefrågor som årsmötet menade förtjänar mer utrymme i RUS.

  Det digitala extra årsmötet för KD Västerbotten, som bestod av ett 50-tal ombud, ser slutligen fram emot en regional utvecklingsstrategi som står till grund för att hela Västerbotten ska fungera.