• Kristdemokraterna gör skillnad!

    Minska barngrupperna i förskolan

    Småbarnsgrupperna i förskolan är i dag allt för stora. Kristdemokraterna kommer i landets kommuner verka för att inga småbarnsgrupper ska vara större än 12 barn per grupp.

    För att få mer resurser till förskolan i syfte att minska barngrupperna vill vi därför göra det tillåtet för kommuner att höja maxtaxan med max 100 kr för första barnet för hushåll med inkomster över 42 000 kronor per månad.

    Alliansen föreslår minskade barngrupper, vilket ligger i linje med Kristdemokraternas förslag. En dryg miljard avsätts under tre år – 350 miljoner per år. Medlen blir en stimulans för de kommuner som aktivt arbetar med frågan.