• Landstingets årsredovisning har debatterats

    ”Landstinget måste ge personalen i primärvården rimliga förutsättningar att genomföra sina uppdrag på ett vettigt sätt. Då är jag säker på att läkarna och distriktssköterskorna åter igen kommer att söka sig till hälsocentralerna.

    Personalen har gjort och gör ett fantastiskt arbete för att ge den bästa tänkbara vård till västerbottningarna. Som patient hoppas jag att man inte upplever den stress som många i personalen känner av. Det är mycket oroande att sjukskrivningarna ökar igen. Att vi i Västerbotten sitter i nästan samma båt som övriga vårdsverige när det gäller svårigheter med tillgång på personal gör inte saken lättare. Vi måste vara bäst på att rekrytera, bäst på att behålla och helst bäst på att betala kompetent personal!

    För oss kristdemokrater är förvaltarskapet oerhört viktigt. Det gäller att förvalta de skattepengar som Västerbottningarna har anförtrott oss men också att förvalta personalens kunskaper och vilja att utföra ett gott arbete för befolkningen. Det är minst lika viktigt.”

    (Utdrag ur anförande av Birgitta Nordvall, gruppledare i landstinget)