• Journaler på nätet – när blir det västerbottningarnas tur?

  Interpellation
  Till Landstingsstyrelsens ordförande Peter Olofsson (S)
  I september 2012 lämnade Kristdemokraterna in en motion om att landstinget ska verka för att västerbottningarna får tillgång till den egna datajournalen via internet.

  Att ge patienten tillgång till sin egen journal via internet är ett sätt att öka patientens medverkan och inflytande över den egna vården. Även patientsäkerheten och patientens motivation ökar genom införandet av en sådan tjänst.

  Sedan slutet av 2012 kan alla vuxna invånare i Uppsala län läsa vad som står i deras egna patientjournaler via internet. Det är angeläget att det här blir verklighet även i Västerbotten.

  Men landstingsfullmäktige beslutade att motionen inte skulle leda till några åtgärder. Orsaken var att man ville avvakta utvärderingar av projektet i Uppsala.

  Nu har det gått mer än två år sedan vår motion lämnades in. Datainspektionen gav nyligen klartecken till Uppsalas tjänst och konstaterade att säkerheten är bra. Många andra landsting har väntat på beskedet och står nu i startgroparna för att ta efter.

  Med ovanstående som bakgrund vill jag ställa följande frågor:

  – Kommer västerbottningarna att få läsa sina journaler på nätet?
  – När kommer det i så fall att bli verklighet?

  Birgitta Nordvall, gruppledare för Kristdemokraterna i landstinget