• Lyckseles patienter förtjänar nylagad mat

  Den som någon gång behövt spendera tid på sjukhus vet hur betydelsefulla måltiderna är. Dofterna från nylagad, varm mat hjälper till att höja aptiten för den som återhämtar sig efter en operation, eller som behandlas för en svår sjukdom. I dagsläget serveras varm mat på lasarettets avdelningar och den är oerhört uppskattad.

  I februari fastställer Region Västerbotten ett nytt sätt att tillhandahålla maten vid Lycksele lasarett. Ett av alternativen är att råa eller förkokta råvaror ska packas i Umeå, fraktas en lång sträcka, innan de slutligen ska värmas upp i Lycksele. Att transportera måltider från Umeå är vi kristdemokrater helt emot. Det skulle till att börja med innebära stora kostnader att bygga om lasarettets avdelningar för att kunna klara av dessa nya arbetssätt. Och ombyggnationer blir ofta mycket dyrare än vad som först lovas. Därtill följer både ekonomiska och miljömässiga kostnader med att frakta all mat.

  Kristdemokraterna har lyft frågan ända sedan sommaren, när de nya planerna blev kända. Bland annat genom vårt förslag i regionstyrelsen att se om näringslivsaktörer i Lycksele kan ta över måltidsuppdraget, vilket skulle innebära enbart korta sträckor som maten behöver varmhållas. Sett till hur pandemin slagit mot näringslivet finns anledning att se över just detta alternativ. En enig styrelse ställde sig bakom vårt förslag. Det är bekymmersamt att beslutet i efterhand har modifierats. Privata aktörer har enbart fått förfrågan om att kunna leverera kall mat, som sedan ändå måste värmas på lasarettet.

  Men det bästa alternativet vore självklart att maten tillagas på plats på lasarettet. Vi kristdemokrater kommer fortsätta kämpa för att Lyckseles patienter även framöver ska erbjudas varma, nylagade måltider.

  Betty-Ann Nilsson (KD), ledamot i hälso- och sjukvårdsnämnden samt anställd vid Lycksele lasarett

  Hans-Inge Smetana (KD), gruppledare vid Region Västerbotten