• När kommer glasögonbidraget att höjas?

  Interpellation
  Till landstingsstyrelsens ordförande Peter Olofsson (S)
  Barn med synnedsättning/skelning behöver glasögon för att motverka permanent synnedsättning och för att stimulera den normala synutvecklingen. Det är även viktigt för att de ska kunna följa med i skolundervisningen.

  Enligt Majblommans riksförbund tvingas flera tusen svenska skolbarn som behöver glasögon avstå på grund av att föräldrarna inte har råd. Det är inte acceptabelt. Alla barn med synproblem ska ha rätt till glasögon – oavsett föräldrarnas ekonomiska situation.

  Under valrörelsen utlovade Socialdemokraterna ett ökat glasögonbidrag för barn och ungdomar upp till 19 år. Kristdemokraterna ställer sig positiva till en sådan åtgärd. Glasögonbidraget gör stor skillnad för de mest ekonomiskt utsatta familjerna och är en viktig del i att ge barn och unga goda uppväxtvillkor.

  Med ovanstående som bakgrund vill jag ställa följande frågor:

  – När kommer glasögonbidraget att höjas?

  – Hur stor kommer höjningen av glasögonbidraget att bli?

  – Hur kommer höjningen att fördelas bland barn och ungdomar upp till 19 år?

  – Kommer det att erbjudas kostnadsfria glasögon?

  Betty-Ann Nilsson
  Kristdemokraterna