• Fakta om pensionärsskatten

    Kristdemokraterna och Alliansregeringen har sänkt skatten för pensionärer vid fem tillfällen. En genomsnittspensionär betalar idag 850 kr mindre i månaden i skatt jämfört med 2006. De hushåll som är berättigade till bostadstillägg har dessutom fått 340 kr mer per månad. För pensionsinkomster upp till cirka 14 000 kronor per månad motsvarar dessa åtgärder tillsammans jobbskatteavdraget på motsvarande inkomster. Detta är mycket mer än vad S någonsin gjort när de haft regeringsmakten.

    KD vill sänka skatten ytterligare på sikt, så att pensionärer betalar lika mycket skatt som löntagare. En sådan sänkning förutsätter dock en ekonomisk utveckling som tillåter ytterligare skattesänkningar. Vi bedömer att det utrymmet inte kommer att finnas under kommande år.  Med höjda skatter på arbete, som S föreslår, skapas sämre förutsättningar för ökad sysselsättning, vilket minskar inbetalningarna till pensionssystemet och därmed både riskerar nivån på framtida utbetalningar och finansieringen av skattesänkningarna.

    Här kan du läsa mer om våra valfrågor!