• Sällsynta diagnoser!

  Det finns familjer som lider i det tysta. Barn som har olika diagnoser och sällsynta där varken läkarna som remitterar eller övrig sjukvård har en klar bild vilken vård patienten behöver.

  – Det är dags att ta ett samlat grepp om denna fråga. Men då måste också alla veta vad som gäller och vilka resurser som finns. Allt ifrån individen till läkare i primärvården, säger Anna-Karin Lundberg

  – Enligt Socialstyrelsen ska enheter finnas på varje universitetssjukhus. NUS har enligt uppgift en enhet men läkarna i primärvården känner inte till den. Så här behövs information och därför ställer jag frågan för att bringa klarhet för dem som behöver hjälpen, säger Anna-Karin Lundberg.

  Bild samt interpellationen i sin helhet finns i bifogad fil i länken nedan:

  Interpellation sällsynta diagnoser

  Pressmeddelande 1 april 2019

  För mer info:
  Anna-Karin Lundberg (kd)
  Tfn 070-239 26 71
  sunnandotter@hotmail.com

  Hans-Inge Smetana
  Gruppledare Region Västerbotten
  Tfn 070-628 01 02
  hans-inge.smetana@kristdemokraterna.se