• Socialdemokraterna vägrar debattera KD-motion

    För precis ett år sedan lämnade kristdemokraterna in en motion till landstingsfullmäktige där jag föreslog att landstinget skulle ansöka om att bli en direktvald regionkommun med ansvar för bland annat sjukvård och regional utveckling. Det skulle bli mer demokratiskt och kostnadseffektivt än som idag ha två organisationer, både landstinget och Region Västerbotten som har ett indirekt valt parlament.

    Varje inlämnad motion ska enligt lagen leda till ett beslut av fullmäktige inom ett år. Trots detta anser socialdemokraterna att motionen från kristdemokraterna ska återremitteras på obestämd tid med motiveringen att man ännu inte vet hur staten tänker ändra dagens modell för det regionala utvecklingsansvaret.

    Det är anmärkningsvärt att majoriteten i landstinget (S och MP) förvägrar oss den demokratiska rätten att få debattera motionen i Landstingsfullmäktige dit motionen är ställd. Möjligen finns det en splittring hos socialdemokraterna som gör att man inte vill ha en öppen debatt!

    Birgitta Nordvall