• Synprövning hos BVC vid 5 ½ års ålder

  Motion
  Synprövning görs av BVC på alla 4-åringar. Efter det ser det lite olika ut i vårt län.

  I Skellefteå gör BVC även synprövningen på alla 5 ½ åringar medan man i Umeå samt Södra Lappland har låtit kommunerna överta dessa kontroller. De sker då i förskoleklass (6 år). De kan ske under höst- eller vårtermin beroende på hur mycket skolsköterskorna har att göra och hur stora förskoleklasserna är, barnen kanske till och med hinner fylla 7 år. Detta kan vara förödande för de barn som har en synnedsättning.

  Barnens syn utvecklas från det de föds till cirka 8-10 års ålder.  Om man av olika skäl har klarat 4-årskontrollen trots att synen har varit dålig så fångas dessa barn upp vid 5 ½-årskontrollen. Med tanke på att synsystemet blir ”trögare och trögare” ju äldre barnen blir så är det viktigt att vi fångar upp dem tidigt, vid 5 ½ års ålder, så att glas- och lappbehandling kan sättas in.

  Med ovanstående som bakgrund föreslås att landstingsfullmäktige beslutar
  att synkontrollerna i Umeå och Södra Lappland på nytt återgår till BVC och görs vid 5 ½ års ålder för att få en jämlik och rättvis vård i länet.

  Betty-Ann Nilsson
  Kristdemokraterna