• Vi gör skillnad i Alliansen!

    Öka statens ansvar för sjukvården

    Alliansen menar att staten bör ges ett ökat ansvar för att säkra en god, effektiv och jämlik sjukvård i hela landet. Alliansen värnar patientens rätt till bra och jämlik vård, inte dagens sätt att organisera vården. Staten bör ta över ansvaret för sjukhusvården.

    Detta är till stor del Kristdemokraternas linje. Vi kommer att fortsätta driva vårt förslag när det gäller att staten ska ta över sjukhusvården. En röst på Kristdemokraterna är en starkare röst för förstatligandet av sjukvården.