• Automatisk pulskontroll av seniorer som besöker vården

    Var 17:e minut får någon i Sverige stroke och det är en av de vanligaste dödsorsakerna. Det finns ett antal riskfaktorer och en känd riskfaktor är förmaksflimmer, som gör att det lättare bildas blodproppar i hjärtats förmak.

    Stroke är också den i särklass mest kostsamma kroppsliga sjukdomen i Sverige, eftersom den leder till fler vårddagar på sjukhus än någon annan sjukdom.
    Ett viktigt steg för att hitta personer som är i riskzonen för att drabbas av stroke är att mäta pulsen och därmed upptäcka oregelbunden hjärtrytm.

    Därför föreslår vi att opportunistisk screening av förmaksflimmer på patienter som är över 65 år ska genomföras. Det går till så att patienter som aldrig diagnostiserats för förmaksflimmer får pulsen kontrollerad av vårdpersonal i samband med besök på vårdcentralen.