• Fler läkare specialiserade på geriatrik

    Dagens utbildningstakt räcker inte för att täcka behovet i framtiden. Det nuvarande innehållet av geriatrik i läkarnas utbildning och allmäntjänstgöring medför att 9 av 10 legitimerade läkare inte har mer än 1-2 veckors utbildning i geriatrik under sammanlagt sju år. ST-platser i geriatrik är också mycket ojämnt fördelat runt om i landet. Det ger en bristande kunskap och kännedom om vad geriatrisk verksamhet innefattar. Det finns också ett flertal studier som visar på en mer
    kostnadseffektiv vård, när geriatrisk kompetens tas tillvara inom relevanta områden.