• Färre kontakter i hemtjänsten

    Hemtjänsten är en mycket viktig del i vardagsomsorgen och innebär att seniorer som vill och kan bo kvar hemma, har den möjligheten. Men de möter alldeles för
    ofta för många ansikten, ibland upp till 20 personer under två veckors tid.

    Det varierar stort mellan kommunerna men det bör inte vara fler än tio.

    Det är också nödvändigt att de som ger omsorgen har tillräckliga kunskaper i svenska så att de kan kommunicera med omsorgstagaren, kolleger och chefer.