• Hälsosamtal till alla som fyllt 70 år

    I Jönköping erbjuds alla personer som fyllt 70 år ett hälsosamtal. Sådana bör erbjudas över hela  landet. Forskning visar att de som deltar i hälsosamtal förbättrar sin hälsa och lever längre.

    Sunda matvanor kan till exempel förebygga 90 procent av typ 2-diabetes, 80 procent av alla hjärtinfarkter och 30 procent av all cancer. Även små förändringar kan göra stor skillnad.

    Ett hälsosamtal leds av specialistutbildad vårdpersonal och prover tas för att visa på den äldres hälsotillstånd. Hälsosamtal ökar många gånger intresset hos individen att ta ansvar för att förbättra sina matvanor och öka sin vardagsmotion.