• Nationellt kompetenscentrum för psykiatri för äldre

    Psykisk ohälsa skiljer sig från när man har större delen av livet framför sig, är mitt i livet eller har det mesta av livet bakom sig. Kunskapen och forskningen
    om seniorers psykiska ohälsa är eftersatt.

    Äldre personer med psykisk ohälsa – depression, ångest – är idag så många att det av vissa experter bedöms som ett folkhälsoproblem.

    Äldre män är till exempel i stor majoritet när det gäller självmord. Förskrivningen av antidepressiva läkemedel är omfattande, men samtalsterapi och tillgång till psykolog med kunskaper i seniorers psykiska ohälsa saknas ofta.

    Det finns särskilda psykiatriska mottagningar för äldre på vissa håll, men de måste bli fler.