• Seniormottagningar i alla kommuner

    Det ska finnas seniormottagningar i primärvården i alla kommuner. Där ska finnas ett team av olika kompetenser. Till exempel distriktssköterska, läkare, kurator, dietist, arbetsterapeut, fysioterapeut, psykolog, hälsopedagog, apotekare – för att ge äldre personer, ofta multisjuka, ett helhetsomhändertagande och
    förebygga akuta inläggningar på sjukhus. Alla personer från 75 års ålder som så önskar ska ha tillgång till en seniormottagning. Den kan finnas i anslutning till en
    vårdcentral.