• Mammografi utan övre åldersgräns

    I dag är den övre gränsen 74 år. Det finns inga vetenskapliga medicinska argument för den gränsen; en person som är 80 plus kan svara lika bra på behandling som en som är 70 år.

    Idag finns bröstmottagningar på flera håll i landet, det är bra, men fortfarande måste kvinnan själv aktivt söka vården, och det krävs remiss
    för en undersökning/screening. De som kommer till vården gör det ofta då de upptäckt något som oroar. Då kan det vara försent.

    Det är viktigt att nå invandrarkvinnor med kallelse och information om mammografi. Det är också viktigt med ökad tillgänglighet: i delar av landet är det långt till vården, då kan screeningbussar erbjudas.