• Nationellt kompetenscentrum för psykiatri för äldre

  Psykisk ohälsa skiljer sig från när man har större delen av livet framför sig, är mitt i livet eller har det mesta av livet bakom sig. Kunskapen och forskningen om seniorers psykiska ohälsa är eftersatt.

  Äldre personer med psykisk ohälsa – depression, ångest – är idag så många att det av vissa experter bedöms som ett folkhälsoproblem.

  Äldre män är till exempel i stor majoritet när det gäller självmord. Förskrivningen av antidepressiva läkemedel är omfattande, men samtalsterapi o...

 • Hälsopedagoger för ett friskare liv

  Hälsopedagoger med verksamhet för seniorer bör införas i kommunerna. Det finns goda exempel, från Solna till exempel. Hälsopedagogens kompetens kan tillföra kommunernas seniorer ytterligare en dimension när det gäller hälsa och omsorg samt bidra till ett hälsosamt åldrande.

  Hälsopedagoger fokuserar på faktorer som stärker det friska oavsett hälsotillstånd.

 • Vardagsmotion är viktig i alla åldrar

  Motion är viktigt inte minst för äldre. För att uppmuntra och erbjuda vardagsmotion för seniorer kan de idéburna organisationerna tas i anspråk. Att motionera i grupp motverkar också isolering och ensamhet.

 • Allmän screening för tjocktarmscanser

  I vissa delar av landet erbjuds män och kvinnor mellan 60-74 år screening för tjocktarmscancer genom blodprov i avföringen. Det är idag en rekommendation från Socialstyrelsen och sänker dödligheten i tjock- och ändtarmscancer med 15 procent. KD Senior vill att alla regioner ska erbjuda provet.

 • Automatisk pulskontroll av seniorer som besöker vården

  Var 17:e minut får någon i Sverige stroke och det är en av de vanligaste dödsorsakerna. Det finns ett antal riskfaktorer och en känd riskfaktor är förmaksflimmer, som gör att det lättare bildas blodproppar i hjärtats förmak.

  Stroke är också den i särklass mest kostsamma kroppsliga sjukdomen i Sverige, eftersom den leder till fler vårddagar på sjukhus än någon annan sjukdom. Ett viktigt steg för att hitta personer som är i riskzonen för att drabbas av stroke är att mäta pulsen och därme...

 • Hälsosamtal till alla som fyllt 70 år

  I Jönköping erbjuds alla personer som fyllt 70 år ett hälsosamtal. Sådana bör erbjudas över hela  landet. Forskning visar att de som deltar i hälsosamtal förbättrar sin hälsa och lever längre.

  Sunda matvanor kan till exempel förebygga 90 procent av typ 2-diabetes, 80 procent av alla hjärtinfarkter och 30 procent av all cancer. Även små förändringar kan göra stor skillnad.

  Ett hälsosamtal leds av specialistutbildad vårdpersonal och prover tas för att visa på den äldres hälsotills...

 • PSA pro-prov skall erbjudas alla män som är 50 fyllda

  Idag är prostatacancer den cancer som skördar näst flest liv. Trots den höga dödligheten kallas män inte till allmän provtagning för prostatacancer. Män generellt söker vård i mindre utsträckning än kvinnor. Det är viktigt att männen får regelbundna kallelser.

  Tidigare fanns det argument mot allmän provtagning då provet inte ansågs vara tillräckligt tillförlitligt, och att män som fick en diagnos som inte var livshotande, oroades i onödan. Cancern har inte alltid ett aggressivt förlopp...

 • Hörseltest för alla över 67 år

  Aktuell forskning visar att det finns ett starkt samband mellan nedsatt hörsel och demens, depression och sämre livskvalitet. Därför är det viktigt att införa hörselundersökningar tidigt och kunna få en hörapparat utprovad.

  Dessa hörseltester bör ingå i hälsoundersökningar på samma sätt som när man mäter blodtryck och blodfetter. KD Senior föreslår därför hörseltester för alla över 67 år.

 • Mammografi utan övre åldersgräns

  I dag är den övre gränsen 74 år. Det finns inga vetenskapliga medicinska argument för den gränsen; en person som är 80 plus kan svara lika bra på behandling som en som är 70 år.

  Idag finns bröstmottagningar på flera håll i landet, det är bra, men fortfarande måste kvinnan själv aktivt söka vården, och det krävs remiss för en undersökning/screening. De som kommer till vården gör det ofta då de upptäckt något som oroar. Då kan det vara försent.

  Det är viktigt att nå invandrarkvinn...