• Utbildning mot bedrägerier

  När det gäller bedrägerier så är det ett stort problem för seniorer i Sverige idag. Både genom att kriminella söker upp äldre genom besök eller telefonsamtal, eller
  på internet.

  Människor luras att skänka till påhittade välgörande ändamål, skicka pengar till en behövande anhörig eller så lurar sig kriminella in i bostaden och stjäl
  värdesaker. Sätten att bedra är många och har ökat kraftigt under de senaste åren. Samtidigt minskar antalet dömda bedragare.

  För att motverka stölderna och bedrägerierna behövs förstås polisiärt arbete, men även utbildning i modern teknik för seniorer. Utbildningen bör ske i regi av
  kommunen, polisen och ideella organisationer.

  Polisen har tagit fram utbildningspaketet Försök inte lura mig i samarbete med PRO, SPF och Brottsofferjouren. Denna utbildning behöver spridas.