• PSA pro-prov skall erbjudas alla män som är 50 fyllda

    Idag är prostatacancer den cancer som skördar näst flest liv. Trots den höga dödligheten kallas män inte till allmän provtagning för prostatacancer. Män generellt söker vård i mindre utsträckning än kvinnor. Det är viktigt att männen får regelbundna kallelser.

    Tidigare fanns det argument mot allmän provtagning då provet inte ansågs vara tillräckligt tillförlitligt, och att män som fick en diagnos som inte var livshotande,
    oroades i onödan. Cancern har inte alltid ett aggressivt förlopp.

    Detta motargument gäller inte idag då det finns moderna PSAprov, som det så kallade Sthlm3-testet som skiljer på aggressiv och mildare variant av cancern.