• Wifi på alla äldreboenden

  Det ska finnas wifi på alla seniorboenden och vårdinrättningar.

  Under pandemin har isolering och ensamhet visat sig vara ett stort problem för seniorer. Med modern digital teknik kan man hålla kontakt med vänner och anhöriga, men även sköta bankärenden, beställa varor, boka tider på vårdcentral och ta del av underhållning och media.

  Kommunerna har ansvar för att tillhandahålla snabb uppkoppling, med exempelvis wifi på alla boenden och i alla rum. Men så ser det inte ut idag. Enl...

 • Variation och valfrihet i boendet

  Hemmet är en central del av våra liv och de flesta av oss strävar efter att skapa en hög livskvalitet med vårt boende. Lägenheter, både hyresrätter och bostadsrätter, är ofta för dyra för äldre. Många har inte råd att flytta till ett bättre anpassat boende. Det måste bli möjligt för mindre bemedlade seniorer att byta bostad.

  Andra har inte råd att bo kvar när de uppnår pensionsåldern eller förlorar en partner.

  En variation av utbudet och valfrihet är viktigt. Privata aktörer bör...