• Fastställd valsedel

    På KD Sigtuna kommuns årsmöte den 23 februari så fastställdes vallistan inför valet 2022 till kommunfullmäktige. Det är totalt 25 namn och vi presenterar de sex första här.