• Hörseltest för alla över 67 år

    Aktuell forskning visar att det finns ett starkt samband mellan nedsatt hörsel och demens, depression och sämre livskvalitet. Därför är det viktigt att införa
    hörselundersökningar tidigt och kunna få en hörapparat utprovad.

    Dessa hörseltester bör ingå i hälsoundersökningar på samma sätt som när man mäter blodtryck och blodfetter. KD Senior föreslår därför hörseltester för alla över 67 år.