• Wifi på alla äldreboenden

    Det ska finnas wifi på alla seniorboenden och vårdinrättningar.

    Under pandemin har isolering och ensamhet visat sig vara ett stort problem för seniorer. Med modern digital teknik kan man hålla kontakt med vänner och anhöriga, men även sköta bankärenden, beställa varor, boka tider på vårdcentral och ta del av underhållning och media.

    Kommunerna har ansvar för att tillhandahålla snabb uppkoppling, med exempelvis wifi på alla boenden och i alla rum. Men så ser det inte ut idag. Enligt Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, så erbjuder endast tre av fyra boenden möjlighet till uppkoppling i den egna lägenheten.

    Kommunerna ska också erbjuda möjlighet att lära sig hur man hanterar de digitala verktygen, vilket inte heller efterlevs. Det ska finnas wifi i alla rum där personer vistas, på vårdboenden och sjukhus.

    Kommunerna ska utbilda och tillhandahålla personer som är behjälpliga med ny teknik, för den enskilde i kommunal omsorg.