• Pensionen en av de viktigaste frågorna

    Pensionsfrågan är alltid högt prioriterad i Seniorförbundet.

    Frågan om pensioner berör alla åldrar, både unga och seniorer. Det är ytterst en fråga om värderingar. Det är också en av de viktigaste frågorna för seniorer.

    I bred politisk enighet togs beslut om ett nytt pensionssystem 1994. En pensionsgrupp bildades bestående av representanter från de partier som i riksdagen ställt sig bakom beslutet. I dag ingår även regeringspartiet MP. V och SD står utanför.

    Gruppens uppg...