• Kultur för ett bättre liv

    Konst, musik och andra kulturyttringar, upplevda eller där man själv är aktiv, kan bidra till att bryta isolering och öka känslan av delaktighet och skapa livskvalitet. Många äldre lever med sorg och förluster av egna förmågor, livskamrater eller andra närstående.

    Kultur kan vara ett sätt att hantera och bearbeta ångest, sorg och smärta. Regionerna och kommunerna skulle kunna ta ett samlat grepp och vara ett tydligt nav och kunskapsbank inom området och erbjuda kompetenshöjande insatser för alla äldre.

    Här ska de idéburna organisationerna ha en självklar plats.