• Mer av välfärdstjänsterna ska kunna utföras av idéella organisationer

    Regelverk behöver ändras och ambitionen bli högre. Det innebär att reservera kontrakt för ideella organisationer, rikta informationsinsatserna och underlätta för så kallade partnerskap mellan offentlig och idéburen verksamhet, IOP.

    Det kan också vara värt att se över kapitalförsörjningen och undersöka hur kvalitet ska kunna spela en större roll i upphandlingar.

    Om kvalitetsaspekter är styrande inom välfärden, oavsett driftsform, så kommer idéburen sektor att kunna växa.

    ...