• FN´s generalförsamling

    FN:S GENERALFÖRSAMLING antog 1948 en allmän förklaring om de mänskliga rättigheterna, som en gemensam norm för alla folk och nationer. I denna allmänna förklaring slås bland annat fast principen om icke-diskriminering samt att alla människor är lika mycket värda och att mänskliga rättigheter gäller alla människor.

    Den allmänna förklaringen har senare följts upp i en rad särskilda konventioner.

    En saknas dock. Det gäller de äldre. Denna avsaknad har i europeiskt och globalt senio...