• Rätt utbildade enhetschefer

    Det är viktigt att enhetschefer har en för uppgiften passande utbildning och kompetens. Det ska införas en nationell ledarskapsutbildning med inriktning
    på ledarskap i geriatrik, för en kvalitetshöjning.