• Variation och valfrihet i boendet

  Hemmet är en central del av våra liv och de flesta av oss strävar efter att skapa en hög livskvalitet med vårt boende. Lägenheter, både hyresrätter och bostadsrätter, är ofta för dyra för äldre. Många har inte råd att flytta till ett bättre anpassat boende. Det måste bli möjligt för mindre bemedlade seniorer att
  byta bostad.

  Andra har inte råd att bo kvar när de uppnår pensionsåldern eller förlorar en partner.

  En variation av utbudet och valfrihet är viktigt. Privata aktörer bör uppmuntras att bygga olika typer av anpassade seniorbostäder.

  I våra kommuner har vi verktyg för att bidra till att fler kan få uppleva denna livskvalitet. I Helsingborg har det allmännyttiga bostadsbolaget Helsingborgshem
  sedan 2019 drivit projektet Sällbo – ett boende där generationer och kulturer möts (SällBo är en sammansättning av orden sällskap och bo). Här prioriteras det
  sociala livet mellan grannar från olika generationer, kulturer och livssituationer.

  En person som är 80 år och som önskar att få flytta in på ett äldreboende ska få möjlighet till detta utan biståndsbedömning.

  Äldreboenden bör byggas och inredas så att den boende får en kvalitativ och ombonad miljö, med möjlighet till gemenskap, och det bör beredas fler rum för parboende.