• Ökad kunskap om palliativ vård

    Mer utbildning behövs i läkarutbildningen, sjuksköterskeutbildningen och undersköterskeutbildningen. I dag saknas ofta kunskap om hur man håller de nödvändiga brytsamtalen inom sjukvården, till exempel. En äldre person som insjuknar och är känd inom sjukvården ska av läkare kunna remitteras direkt
    till ett hospice, eller till avdelning med palliativ vård, och inte behöva ta omvägen via akuten.