• Hälsopedagoger för ett friskare liv

    Hälsopedagoger med verksamhet för seniorer bör införas i kommunerna. Det finns goda exempel, från Solna till exempel. Hälsopedagogens kompetens kan tillföra kommunernas seniorer ytterligare en dimension när det gäller hälsa och omsorg samt bidra till ett hälsosamt åldrande.

    Hälsopedagoger fokuserar på faktorer som stärker det friska oavsett hälsotillstånd.