• Kommuner ska ha rätt att anställa läkare

    För att garantera en god och säker vård för äldre inom äldreomsorgen ska kommunerna ha rätt att anställa en medicinskt ansvarig läkare med geriatrisk kompetens, MAL. Även en medicinskt ansvarig person för rehabilitering ska finnas, en MAR. Förstås också en medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS.

    Alla äldre ska ha rätt till en fast läkarkontakt inom primärvården. I äldreomsorgen ska den boende ha tillgång till sjuksköterska
    dygnet runt. Det kan vara fysiskt, digitalt eller per telefon, förutsättningarna skiljer sig över landet, mellan glesbygd och storstad.

    Sjuksköterskorna ska ha adekvat utbildning inom geriatrik.