• Vardagsmotion är viktig i alla åldrar

    Motion är viktigt inte minst för äldre. För att uppmuntra och erbjuda vardagsmotion för seniorer kan de idéburna organisationerna tas i anspråk. Att motionera i
    grupp motverkar också isolering och ensamhet.