• VÅRD I TID

    Sverige är ett bra land att leva i, men problemen hopar sig. Redan innan pandemin var vårdköerna i Sverige ”all time high”. Under pandemin har det blivit värre, det är naturligt. Fast nu måste vi ta tag i problemen, annars blir de bara fler. Vi kristemokrater prioriterar vårdfrågan högst på dagordningen om vi får regeringsmakten. Vi har genom åren blivit allt mer övertygade om att 21 olika regioner inte är rätt sätt att styra Sverige så att vi får god och jämlik vård över hela landet. Det är ...

  • SVERIGES ÄLDRE FÖRTJÄNAR BÄTTRE

    Sverige är ett bra land att leva i, men problemen hopar sig. Redan innan pandemin var vårdköerna i Sverige ”all time high”. Under pandemin har det blivit värre, det är naturligt. Fast nu måste vi ta tag i problemen, annars blir de bara fler. Vi kristemokrater prioriterar vårdfrågan högst på dagordningen om vi får regeringsmakten. Vi har genom åren blivit allt mer övertygade om att 21 olika regioner inte är rätt sätt att styra Sverige så att vi får god och jämlik vård över hela landet. Det är ...

  • SVERIGES PENSIONÄRER BEHÖVER EN NY REGERING

    ATT BLI ÄLDRE och åldras är en naturlig del av livet, en process som börjar redan när vi föds. Vi kan vara med och påverka hur vi ska åldras och leva som äldre. Ett sätt är att stärka det friska. Hälsan bestäms av såväl yttre som inre faktorer. Vetenskapen talar om fyra hörnpelare som bidrar till hälsosamt åldrande: meningsfullhet, social samvaro, fysisk aktivitet och goda matvanor. Därför behöver insatserna fokusera på att ge goda förutsättningar för att varje individ ska kunna åldras med så...