• Personlig Assistans även efter 65 år

    Det finns ingen nedre åldersgräns för att kunna få personlig assistans, dock en praxis att inte erbjuda assistans till personer som fyllt 65 år. Om du redan har
    personlig assistans och fyller 65 år får du behålla assistansen, som dock inte utökas efter din 65-årsdag. Pensionsåldern höjdes nyligen vilket är ett uttryck för
    att vi är mer aktiva och har större skyldigheter i samhället senare i livet idag, än vad vi var när LSS infördes 1994. Effekterna av att även personer över 65 år ges rätt till stöd utifrån LSS borde utredas så de inte endast hänvisas till äldreomsorgen.