• Helt fel att tvinga in människor till jobb i vården

  Kristdemokraternas nya landstingsråd i Stockholm Ella Bohlin är mycket kritisk till regeringens förslag att traineejobb för unga ska införas i vården, som presenteras tillsammans med statens budget i dag.

  – Det är helt fel att tvinga unga att arbeta i vården. Barn, äldre och andra sjuka behöver motiverad vårdpersonal, inte personer som måste vara där för att förbättra Socialdemokraternas statistik. Tyvärr kommer varken unga som står långt från arbetsmarknaden eller patienterna att uppl...

 • Här är Alliansens landstingsråd och politiska plattform

  PRESSMEDDELANDE Alliansen i Stockholms läns landsting 2014-10-21

  Alliansen presenterar ny politisk plattform för 2014-2018

  I dag har Alliansen presenterat sin nya politiska plattform för kommande mandatperiod 2014-2018. Alliansen vill fortsätta att stärka välfärden, öka tillgängligheten och kvaliteten i sjukvården samt fortsätta att satsa på kollektivtrafiken. Patientens ställning ska stärkas och vårdbehovet tillsammans med de egna valen ska styra sjukvården. Länets alla invånare ska h...

 • BB-pengar måste gå till att utbilda fler

  För Stockholms län står det klart att regeringens 400 miljoner för att förbättra förlossningsvården måste användas till de statliga utbildningarna för sjuksköterskor och barnmorskor. Det säger Ella Bohlin (KD), landstingsråd med ansvar för förlossningsvården.

  – Visst är pengar ett välkommet tillskott för att förstärka vården men den stora bristen på BB-avdelningarna är utbildad personal. Regeringen måste satsa på fler platser på högskolorna för att Stockholms mammor ska få en tryggare ...

 • Beslut i dag om bättre ME-vård

  Pressmeddelande 20 oktober 2014

  Vården av ME-sjuka i Stockholm förstärks genom att bli inriktad mot biomedicin och få ett starkare fokus på forskning. Det beslutade en enig hälso- och sjukvårdsnämnd i Stockholms läns landsting i dag.

  – I väntan på att gåtan ME knäcks av vetenskapen arbetar Kristdemokraterna och Alliansen vidare med att Stockholm ska bli landets ledande landsting på omvårdnad, forskningssamverkan och habilitering. De här patienterna är mycket utsatta och går igen...

 • Blocköverskridande förhandlingar strandade – Alliansen i landstinget går fram själva

  Pressmeddelande 17 oktober 2014

  Sedan valresultatet i landstinget i Stockholm blivit känt har det skett förhandlingar inom Alliansen och över blockgränsen med Socialdemokraterna och Miljöpartiet om hur landstinget ska organiseras och styras. I dag meddelade Socialdemokraterna och Miljöpartiet att förhandlingarna är avslutade. Nu går Alliansen fram själva med ett eget förslag till landstingsfullmäktige för att få ett handlingskraftigt styre av landstinget.

  – Vi kommer lägga fram ...

 • Kristdemokraterna ansvarar för barn och äldre i landstinget

  Pressmeddelande den 15 oktober 2014

  Förhandlingarna mellan Allianspartierna i Stockholms läns landsting är i sitt slutskede. Nu står det klart att Kristdemokraterna får sex ordförandeposter i nämnder, beredningar och styrelser. Ella Bohlin (KD) föreslås bli barn- och äldrelandstingsråd.

  – Det känns fantastiskt att Kristdemokraternas starka resultat i landstingsvalet omsätts i ökat inflytande över sjukvården och trafiken i Stockholms län. Vi har ökat med två mandat och nu ser jag...

 • Kristdemokraterna får medhåll om kollektivtrafik på Förbifarten

  I dag ger företrädare från kommuner på Södertörn och tredje AP-fonden stöd för Kristdemokraternas linje om att prioritera kollektivtrafiken på Förbifart Stockholm. I en debattartikel i Dagens Nyheter talar de om hur utsläppen av koldioxid kan minska genom satsningar på bussar.

  – Med egna körfält för bussarna kan vi skapa nya vägar för kollektivtrafiken. Förbifarten är nödvändig för att binda ihop norra och södra Stockholm, men det är också viktigt att SL-trafiken prioriteras när den by...

 • Satsningar mot skador i vården ger resultat

  Pressmeddelande 9 oktober 2014

  Antalet vårdrelaterade infektioner i Stockholms läns landsting har sjunkit med 35 procent de senaste sex åren. Kristdemokraternas avgående landstingsråd Stig Nyman, med ansvar för patientsäkerheten, har under lång tid arbetat för att vända utvecklingen och gläds över de nya siffrorna.

  – Vi har gått från en av landets högsta nivåer till genomsnittsnivån i landet. Det är oerhört skönt att få ett kvitto på att de stödverktyg, den patientkonferens, den...

 • KD-politik kan hjälpa barn i vårdkö

  Fler barnläkare och fler specialistsjuksköterskor inom barnsjukvården, som barnsjukvården i Stockholm efterlyser i dag, överensstämmer med Kristdemokraternas vallöften.

  – För oss är barn och unga en prioriterad patientgrupp som självklart ska få vård i tid. Det står klart att en stor orsak är bemanningen. Vårt mål är att jobba för fler barnläkare inom primärvården, fler vårdplatser på Astrid Lindgrens barnsjukhus och en verksamhetsintegrerad specialistutbildning för sjuksköterskor, säg...

 • Här är de som får SL-biljetter till hemlösa

  Pressmeddelande den 8 oktober 2014

  Clara kyrkas vänner, Ny gemenskap, Stockholms stadsmission, Frälsningsarmén och Convictus blir de organisationer som får del av Kristdemokraternas initiativ om SL-biljetter till helmösa. Det beslutade trafiknämnden i går.

  – Samtliga är organisationer med lång erfarenhet av att hjälpa utsatta människor i Stockholm. Det är glädjande att trafikförvaltningen tar samhällsansvar och sponsrar det viktiga frivilligarbetet, säger Karl Henriksson, gruppl...