• Regeringens förslag stryper valfriheten

  Överenskommelsen mellan regeringen och Vänsterpartiet om villkoren för hälso- och sjukvården innebär en rad inskränkningar i de valfrihetsreformer som Alliansen har infört. Kristdemokraterna i Stockholm konstaterar att ytterst få aktörer kommer att vilja investera i Stockholmsvården om förslagen blir verklighet.

  – S-regeringens förslag stryper människors valfrihet. På grund av eftergiften till Vänsterpartiet flyttar man makt från patienterna till system och politiker. Jag är mycket oro...

 • Ny regering idag – ny politisk inriktning i morgon

  2014-10-03 EfterValsReflexioner

  Tills vidare ska jag försöka vara så förhoppningsfull som möjligt. Fram till budgetpropositionen om fyra fem veckor gäller regeringsförklaringen.

  Egentligen överraskade den inte mig så mycket. Den stora frågan är nog om det är en två- eller trepartiregering med tanke på det bekymmersamma parlamentariska läget. Vänsterpartiet har ingen minister, men torde få ett inflytande som väl motsvarar ett par tre ministrar, gissar jag.

  Det bekymrar mig...

 • Nu startar vårdvalet för att behandla långvarig smärta

  Pressmeddelande 2 oktober 2014

  Från och med den 1 oktober får patienter med långvarig smärta eller utmattningssyndrom välja vårdgivare. Det ansvariga landstingsrådet Stig Nyman (KD) tror att rehabiliteringen kommer att förbättras med mer valfrihet.

  – Över 100 000 patienter i Stockholms län får varje år smärtdiagnoser. 2 400 behandlas för utmattningssyndrom. Vi talar om en jättestor grupp som går igenom stort lidande. Genom att införa vårdval kan vi förkorta köerna och se till at...

 • SL ska kompensera kränkta resenärer

  Pressmeddelande den 1 oktober 2014

  Kollektivtrafikresenärer i Stockholm ska bli kompenserade om inte SL och färdtjänsten lever upp till ett gott bemötande. Det blir konsekvensen när Kristdemokraternas förslag om en värdighetsgaranti införs under det kommande året.

  – Vi vill lyfta fram värdegrundsfrågorna och resenärernas rättigheter. Redan i dag har Stockholm Sveriges bästa resegaranti och tillgänglighetsgaranti. Nu inför vi en värdighetsgaranti för bemötandet. Det här är extra ...

 • I dag beslutar vi om vårdval för utmattade och ME-patienter

  Patienter med långvarig smärta, utmattningssyndrom och kroniskt trötthetssyndrom ska själva få välja sin vårdgivare och vårdval ska utredas för alla äldre patienter inom geriatriken. Det blir resultatet av hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde i Stockholms läns landsting i dag. (mer …)