• Nu kan du beställa färdtjänst på finska

  Pressmeddelande den 19 november 2014

  Beställningscentralerna för färdtjänsten i Stockholm talar numera finska. Den som talar minoritetsspråket får på så sätt bättre hjälp att beställa färdtjänsttaxi.

  – Den som är i behov av färdtjänst ska alltid kunna beställa en bil även om man enbart är finsktalande. Om den som tar emot samtalet inte själv talar finska ska han eller hon direkt vidarebefordra samtalet till någon som kan ge service på finska. Det kommer att underlätta väsentligt...

 • Alliansen möjliggör äldrevårdscentraler i Stockholm

  Pressmeddelande den 17 november 2014

  Från och med 2015 blir det möjligt att ha vårdcentraler i Stockholms län som är specialiserade på vård och behandling av multisjuka äldre. Kristdemokraternas förslag om äldrevårdscentraler blir verklighet genom Alliansens budget för landstinget.

  – Tanken med de här husläkarmottagningarna är att besöken får ta längre tid och att de äldre patienterna kan få hjälp med flera besvär vid samma besök och tillfälle. På samma sätt som vi har BVC och M...

 • Alliansen presenterar Stockholms läns landstings budget för 2015

  PRESSMEDDELANDE Alliansen i Stockholms läns landsting 12 november 2014

  Både skatten och SL-taxan lämnas oförändrade nästa år. Det berättade gruppledarna för Alliansen i Stockholms läns landsting när de i dag presenterade budgeten för 2015. Det är en budget som markerar mot den rödgröna regeringens politiska inriktning, som Alliansen anser slår hårt mot Stockholmsregionen.

  – Vi står inför stora ekonomiska utmaningar framöver men vi tänker inte låta det drabba patienterna, resenär...

 • Barnmorskeledda enheter en del av landstingets budget

  Det står nu klart att Kristdemokraternas förslag om barnmorskeledda enheter är en del av den budget för 2015 som Alliansen presenterar inom kort. Det skriver barn- och äldrelandstingsrådet Ella Bohlin (KD) tillsammans med Nackas kommunalråd Jan-Eric Jansson (KD) i Svenska Dagbladet i dag.

  För Kristdemokraterna är ökad kapacitet inom förlossningsvården, genom nya enheter som exempelvis BB Nacka eller genom nya organisationsformer som exempelvis barnmorskeledda enheter, väsentligt för at...

 • Återuppta arbetet med Förbifart Stockholm!

  Ella Bohlin (KD) och de andra gruppledarna för Alliansen i Stockholms läns landsting skickade på fredagen ett skarpt formulerat brev till infrastrukturminister Anna Johansson (S). Alliansen säger nej till en omförhandling av Förbifart Stockholm och kräver att bygget återupptas.

  Här är brevet till statsrådet:

   

  Alliansen i Stockholms läns landsting

  Till Infrastrukturminister Anna Johansson

   

  Bästa Anna,

  I media har det framkommit att d...

 • Kristdemokraterna föreslår linbana från Södersjukhuset till Liljeholmen

  För att utveckla kollektivtrafiken i Stockholms län behöver vi tänka utanför de traditionella ramarna och använda alla verktyg i verktygslådan. Ett sätt är att bygga gondolbanor. I dag skriver Södermalmsnytt om Kristdemokraternas förslag att dra linbana mellan Södersjukhuset och linbanor. 

  – Liljeholmen är ett viktigt resecentrum och Södersjukhuset är Stockholms största arbetsplats. I dag finns ingen tunnelbana vid Södersjukhuset, därför tror vi att det kan vara en lämplig sträcka, säg...

 • Låt barnmorskor leda ett nytt BB

  För att underlätta situationen för förlossningsvården i Stockholms län vill Kristdemokraterna göra BB Nacka till Sveriges första barnmorskeledda förlossningsklinik. Det skriver barn- och äldrelandstingsrådet Ella Bohlin tillsammans med Nackas kommunalråd Jan-Eric Jansson i Svenska Dagbladet i dag.

  – Nu när det står klart att Alliansen fortsätter styra landstinget finns förutsättningarna klara för att utöka vårdvalet för förlossningar och släppa fram barnmorskornas kompetens. Vi måste b...

 • Stockholmare som provåker eldriven pendelbåt kan påverka framtidens trafik

  Pressmeddelande den 5 november 2014 Kristdemokraterna och Centerpartiet i Stockholms läns landsting

  Resenärer med SL-kort kan åka med eldriven pendelbåt nästa vecka. Resultatet av provåkningen kan komma att ligga till grund för en permanent pendelbåtslinje mellan Stockholms city, Gröndal, Lilla Essingen och Solna strand.

  – Vi vill att fler ska resa kollektivt och därför vill vi utveckla pendelbåtstrafiken som resenärerna upplever som attraktiv. När stockholmarna provåkte E/S Mov...

 • Självklart måste vi säkra personaltillgång i barnsjukvården

  De specialistsjuksköterskor som skriver på SvD Brännpunkt om personalsituationen på Astrid Lindgrens barnsjukhus bekräftar den allvarliga situation som vi vid flera tillfällen har fått signaler om. Nu efter valet har vi som är ytterst ansvariga för barnsjukvården i Stockholms län ett omfattande arbete framför oss för att säkerställa att alla barn får den hälso- och sjukvård de behöver.

  Kristdemokraternas vallöfte har varit att bygga ut barnsjukvården. Det handlar till stor del om tillg...

 • Stig Nyman (KD) inviger de nya lokalerna som visar att rörelsehindrade barn får välja träningsform

  Pressinbjudan till den 25 oktober 2014

  Sedan den 1 april 2014 kan barn och ungdomar i Stockholm välja att träna med konduktiv pedagogik, som numera omfattas av vårdvalet. I morgon lördag inviger det ansvariga landstingsrådet Stig Nyman (KD) nya lokaler för barnen.

  – På lördag ska vi fira att KP och Move & Walk kommer att finnas kvar i Stockholm, säger Eszter Horvath Tothne, VD för Move & Walk.

  Firandet kommer att ske i samband med invigningen av Move & Walks n...