• Återuppta arbetet med Förbifart Stockholm!

  Ella Bohlin (KD) och de andra gruppledarna för Alliansen i Stockholms läns landsting skickade på fredagen ett skarpt formulerat brev till infrastrukturminister Anna Johansson (S). Alliansen säger nej till en omförhandling av Förbifart Stockholm och kräver att bygget återupptas.

  Här är brevet till statsrådet:

   

  Alliansen i Stockholms läns landsting

  Till Infrastrukturminister Anna Johansson

   

  Bästa Anna,

  I media har det framkommit att d...

 • Kristdemokraterna föreslår linbana från Södersjukhuset till Liljeholmen

  För att utveckla kollektivtrafiken i Stockholms län behöver vi tänka utanför de traditionella ramarna och använda alla verktyg i verktygslådan. Ett sätt är att bygga gondolbanor. I dag skriver Södermalmsnytt om Kristdemokraternas förslag att dra linbana mellan Södersjukhuset och linbanor. 

  – Liljeholmen är ett viktigt resecentrum och Södersjukhuset är Stockholms största arbetsplats. I dag finns ingen tunnelbana vid Södersjukhuset, därför tror vi att det kan vara en lämplig sträcka, säg...

 • Låt barnmorskor leda ett nytt BB

  För att underlätta situationen för förlossningsvården i Stockholms län vill Kristdemokraterna göra BB Nacka till Sveriges första barnmorskeledda förlossningsklinik. Det skriver barn- och äldrelandstingsrådet Ella Bohlin tillsammans med Nackas kommunalråd Jan-Eric Jansson i Svenska Dagbladet i dag.

  – Nu när det står klart att Alliansen fortsätter styra landstinget finns förutsättningarna klara för att utöka vårdvalet för förlossningar och släppa fram barnmorskornas kompetens. Vi måste b...

 • Stockholmare som provåker eldriven pendelbåt kan påverka framtidens trafik

  Pressmeddelande den 5 november 2014 Kristdemokraterna och Centerpartiet i Stockholms läns landsting

  Resenärer med SL-kort kan åka med eldriven pendelbåt nästa vecka. Resultatet av provåkningen kan komma att ligga till grund för en permanent pendelbåtslinje mellan Stockholms city, Gröndal, Lilla Essingen och Solna strand.

  – Vi vill att fler ska resa kollektivt och därför vill vi utveckla pendelbåtstrafiken som resenärerna upplever som attraktiv. När stockholmarna provåkte E/S Mov...

 • Självklart måste vi säkra personaltillgång i barnsjukvården

  De specialistsjuksköterskor som skriver på SvD Brännpunkt om personalsituationen på Astrid Lindgrens barnsjukhus bekräftar den allvarliga situation som vi vid flera tillfällen har fått signaler om. Nu efter valet har vi som är ytterst ansvariga för barnsjukvården i Stockholms län ett omfattande arbete framför oss för att säkerställa att alla barn får den hälso- och sjukvård de behöver.

  Kristdemokraternas vallöfte har varit att bygga ut barnsjukvården. Det handlar till stor del om tillg...

 • Stig Nyman (KD) inviger de nya lokalerna som visar att rörelsehindrade barn får välja träningsform

  Pressinbjudan till den 25 oktober 2014

  Sedan den 1 april 2014 kan barn och ungdomar i Stockholm välja att träna med konduktiv pedagogik, som numera omfattas av vårdvalet. I morgon lördag inviger det ansvariga landstingsrådet Stig Nyman (KD) nya lokaler för barnen.

  – På lördag ska vi fira att KP och Move & Walk kommer att finnas kvar i Stockholm, säger Eszter Horvath Tothne, VD för Move & Walk.

  Firandet kommer att ske i samband med invigningen av Move & Walks n...

 • Helt fel att tvinga in människor till jobb i vården

  Kristdemokraternas nya landstingsråd i Stockholm Ella Bohlin är mycket kritisk till regeringens förslag att traineejobb för unga ska införas i vården, som presenteras tillsammans med statens budget i dag.

  – Det är helt fel att tvinga unga att arbeta i vården. Barn, äldre och andra sjuka behöver motiverad vårdpersonal, inte personer som måste vara där för att förbättra Socialdemokraternas statistik. Tyvärr kommer varken unga som står långt från arbetsmarknaden eller patienterna att uppl...

 • Här är Alliansens landstingsråd och politiska plattform

  PRESSMEDDELANDE Alliansen i Stockholms läns landsting 2014-10-21

  Alliansen presenterar ny politisk plattform för 2014-2018

  I dag har Alliansen presenterat sin nya politiska plattform för kommande mandatperiod 2014-2018. Alliansen vill fortsätta att stärka välfärden, öka tillgängligheten och kvaliteten i sjukvården samt fortsätta att satsa på kollektivtrafiken. Patientens ställning ska stärkas och vårdbehovet tillsammans med de egna valen ska styra sjukvården. Länets alla invånare ska h...

 • BB-pengar måste gå till att utbilda fler

  För Stockholms län står det klart att regeringens 400 miljoner för att förbättra förlossningsvården måste användas till de statliga utbildningarna för sjuksköterskor och barnmorskor. Det säger Ella Bohlin (KD), landstingsråd med ansvar för förlossningsvården.

  – Visst är pengar ett välkommet tillskott för att förstärka vården men den stora bristen på BB-avdelningarna är utbildad personal. Regeringen måste satsa på fler platser på högskolorna för att Stockholms mammor ska få en tryggare ...

 • Beslut i dag om bättre ME-vård

  Pressmeddelande 20 oktober 2014

  Vården av ME-sjuka i Stockholm förstärks genom att bli inriktad mot biomedicin och få ett starkare fokus på forskning. Det beslutade en enig hälso- och sjukvårdsnämnd i Stockholms läns landsting i dag.

  – I väntan på att gåtan ME knäcks av vetenskapen arbetar Kristdemokraterna och Alliansen vidare med att Stockholm ska bli landets ledande landsting på omvårdnad, forskningssamverkan och habilitering. De här patienterna är mycket utsatta och går igen...