Elevdatorer verklighet på Linåkerskolan tack vare Kd

Tack vare en motion från Patrik Wilhelmsson så blev elevdatorer en verklighet på Linåkersskolan.
På kommunfullmäktige den 25 mars fick Patrik ett efterlängtat bifall på sin motion om elevdatorer på Linåkersskolan efter nästan 2 års väntan.

Tanken med motionen var Patrik ville ökad jämlikhet, demokrati och kunskap bland eleverna med hjälp av elevdatorerna.

Vi kan bara säga grattis till eleverna!